કેનેડા માટે અન્ય ઈમિગ્રેશન સ્ટ્રીમ કરતા સ્પાઉઝલ સ્પોન્સરશિપ કઈ રીતે અલગ છે?

તમે કેનેડિયન સિટિઝન સાથે લગ્ન કર્યા હોય અને તે વ્યક્તિ તમને સ્પોન્સર કરે તો તેને સ્પાઉઝલ સ્પોન્સરશિપ (spousal sponsorship canada) કહે છે. તેમાં સૌથી મોટો ફાયદો એ થાય છે કે તમને આસાનીથી પર્મેનન્ટ રેસિડન્સ વિઝા મળી જાય છે. તેના માટે તમારે કેનેડા ઈમિગ્રેટ થવા માટે તમારી પાસે નાણાકીય સ્રોત હોવાની સાબિતી આપવી પડતી નથી. કારણ કે અહીં તમારા કેનેડિયન જીવનસાથી જ બધી જવાબદારી ઉઠાવશે તેમ માનીને ઈમિગ્રેશન વિભાગ કામ કરે છે.

તમે આ રસ્તો અપનાવશો તો તમારી પ્રોફેશનલ લાયકાતના આધારે તમને રિજેક્ટ કરવામાં નહીં આવે. કારણ કે આવા કિસ્સામાં સરકાર તમારું ક્વોલિફિકેશન નહીં પરંતુ પતિ-પત્ની એક સાથે રહી શકે તે વાતને વધુ મહત્ત્વ આપે છે.

whatsapp